De Taxonomie van Bloom

12 oktober 2020

Onderwijs

Wat is de Taxonomie van Bloom?

In our courses, we use the Taxonomy of Educational Objectives to formulate the learning objectives for our courses and let our students know what level of understanding and learning is expected of them. We’ve managed to implement this in a manner that is subtle, playful and visual, but understanding the background of this taxonomy will help you learn on our platform even better. Hence the existence of this article you’re reading!

Geschiedenis

De taxonomie van Bloom is een theoretisch model waarin zes cognitieve gedragsniveaus worden onderscheiden waarop een leerdoel ingesteld kan worden.

Deze taxonomie was in 1956 ontworpen door onderwijspsycholoog Dr. Benjamin Bloom. Hij wou het onderwijs naar een hoger niveau tillen door hogere denk en gedragsniveaus te stimuleren. Door een onderscheid te maken tussen verschillende gedragsniveaus in het leren hoopte hij dat de focus in het onderwijs verlegd zou worden van simpelweg feiten onthouden en begrijpen naar hogere denkniveaus zoals het leren toepassen, analyseren en evalueren van kennis.

In 2000 werd een herziene versie van de Taxonomie uitgebracht, die het model versimpelde en toegankelijker maakte voor gebruik in het ontwerpen van onderwijs. Dit is de versie van de taxonomie van Bloom die nu veelal in het onderwijs gebruikt wordt.

Cognitieve Gedragsniveaus

In de taxonomie van Bloom wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende zes gedragsniveaus, in oplopende volgorde van niveau: Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren en Creëren.

Waar gebruiken wij het voor?

Wij gebruiken de taxonomie van Bloom bij het formuleren van de leerdoelen bij onze trainingen en het opstellen van de bijbehorende toetsvragen. Dit doen wij om goed te kunnen bepalen wat de student moet beheersen na elke les en de training in het geheel, en om te toetsen in hoeverre dit het geval is.
Aan het begin en einde van elke les in onze trainingen geven wij aan wat de leerdoelen binnen de les is, en welke leerdimensies van Bloom hierbij van toepassing zijn. Hiervoor gebruiken wij de volgende icoontjes:

Overview

Remember

The dimension of Remembering is all about memorizing facts and information; retrieving relevant knowledge from memory. This dimension is divided into Recognizing and Recalling.

Understand

Understanding is about determining the meaning of messages and instructions. It is divided into Interpreting, Exemplifying, Classifying, Summarizing, Inferring, Comparing and Explaining.

Apply

Applying is about being able to carry out a procedure or task, and is divided into Executing and Implementing.

Analyze

Analyzing is breaking materials or content apart into its components and detecting how these relate to one another and how they form the structure of the whole. It is divided into Differentiating, Organizing and Attributing.

Evaluate

Evaluating is about making judgements and determining value and quality according to criteria and standards. It is divided into Checking and Critiquing.

Create

Creating is about creating a product, project or any coherent whole consisting of elements. It is divided into Generating, Planning and Producing.

Application through E-Learning

We believe that using a taxonomy of learning objectives is essential to creating a successful online course, as it can be used to guide the student in their learning process, and ensures that learning isn’t purely about memorizing facts.

E-learning is the ideal platform for the first three cognitive levels of the taxonomy, as they can be best stimulated through visual cues, repetition and practical examples; typical staples of edu-tech solutions. Of course the three higher levels are also possible to implement through digital learning technology, but this is a little more tricky and often requires active tutor assessment, which tends to be expensive to implement.

Our process

And now for how it all comes together. We’ve explained what the taxonomy is and what we use it for, but now let us give you a look at what its place is in our process.

When we create a course, we always start out with a Body of Knowledge, formulated and supplied to us by an authority or according to existing certifications. This Body of Knowledge is to determine the course content; the content that we want our students to learn.

We then apply the Taxonomy of Educational Objectives to this Body of Knowledge in order to decide how this content should be learned and on what cognitive level. Using this process, we ensure that our courses comply with both the international standards of the Body Knowledge and the educational level of quality that one should expect and demand of an institute of education.

Seintje bij nieuwe cursussen en kortingen? 

Krijg als eerste updates over nieuwe cursussen, aanbiedingen en praktische tips over het verhogen van jouw productiviteit! Geen zorgen, we zullen je niet overladen met verkooppraatjes.

Dat werkt toch niet bij jou... ;-)

© 2019 The Productivity Company

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden