Sponsor

DEFINITIE
Binnen de context van Six Sigma en Lean Six Sigma verwijst de term ‘Sponsor’ of ‘Projectsponsor’ naar één van de rollen binnen een (Lean) Six Sigma organisatie. Deze rol wordt meestal belichaamd door een proceseigenaar van een proces waarin een project wordt uitgevoerd, of een manager die verantwoordelijk of betrokken is in dit proces. De Sponsor is een rol die vooral betrokken is met het ondersteunen van projecten.

OORSPRONG
De term ‘Projectsponsor’ is een algemene projectmanagementterm en vindt haar oorsprong niet specifiek in de geschiedenis van (Lean) Six Sigma.

TOEPASSING
De hoofdrol van een Sponsor binnen de context van (Lean) Six Sigma omhelst hoofdzakelijk het ondersteunen van de projecten waaraan zij verbonden zijn (door het verschaffen van de benodigde middelen en het weghalen van obstakels) en het gedachtegoed van (Lean) Six Sigma binnen de gehele organisatie. De Sponsor is betrokken bij het houden van zogenaamde ‘tollgate reviews’ waarin de voltooide acties binnen een projectfase moeten worden goedgekeurd; dit doet de Sponsor door het verslag van deze acties in de Project Charter af te tekenen.

Seintje bij nieuwe cursussen en kortingen? 

Krijg als eerste updates over nieuwe cursussen, aanbiedingen en praktische tips over het verhogen van jouw productiviteit! Geen zorgen, we zullen je niet overladen met verkooppraatjes.

Dat werkt toch niet bij jou... ;-)

© 2019 The Productivity Company

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden