Black Belt

DEFINITIE
Binnen de context van (Lean) Six Sigma verwijst de term ‘Black Belt’, oftewel ‘zwarte band’, naar één van de rollen binnen een (Lean) Six Sigma organisatie. Dit impliceert de beschikking over uitgebreide training en praktijkervaring in de methodiek. Deze rol wordt als een fulltime functie beoefend, waarbij hun projecten en activiteiten plaatsvinden door de gehele organisatie heen. Daarnaast wordt de functie verspreid over meerdere vakdisciplines.

OORSPRONG
De term ‘Black Belt’ vindt zijn oorsprong in de vroege dagen van Six Sigma, toen deze in Motorola werd geïntroduceerd. Deze terminologie is gebaseerd op het niveausysteem aan de hand van gekleurde banden dat veelal wordt toegepast in oosterse vechtkunsten. Het voornaamste verschil hiermee is dat het in (Lean) Six Sigma niet alleen om een niveau gaat.  Het gaat namelijk ook om specifieke rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

TOEPASSING
Een Black Belt wordt verwacht kansen voor verbetering te kunnen identificeren en kwantificeren binnen hun organisatie. Daarnaast om kleinschalige en grootschalige (Lean) Six Sigma projecten te kunnen leiden. Zij moeten in staat zijn om multidisciplinaire teams te kunnen samenstellen en verbeterprojecten te kunnen managen zonder direct betrokken te zijn. Ook wordt van een Black verwacht om Green Belts te kunnen coachen en op te leiden in de (Lean) Six Sigma methodiek.

Tot slot moeten Black Belts in staat zijn om aan tollgate reviews, met betrekking tot projecten, te kunnen participeren. Hierin dient de nadruk gelegd te worden op de mate waarin de doelstellingen wel of niet behaald zijn en hoe dit bijgestuurd dient te worden.

Lean Six Sigma Starterpakket

Voor een Black Belt training kun je een kijkje nemen op The Lean Six Sigma Company

Seintje bij nieuwe cursussen en kortingen? 

Krijg als eerste updates over nieuwe cursussen, aanbiedingen en praktische tips over het verhogen van jouw productiviteit! Geen zorgen, we zullen je niet overladen met verkooppraatjes.

Dat werkt toch niet bij jou... ;-)

© 2019 The Productivity Company

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden