Hoe maak je een online cursus deel III

12 oktober 2020

Onderwijs

Hoe maak je een online cursus deel III

Verandering en continu verbeteren eigen maken

Het laatste deel van de serie. In dit deel worden het belang van het constant verbeteren van de formule en het productieproces besproken.

De cyclus van formule, productie, verbetering.

Het creëren van een online cursus is net zo cyclisch van nature als de getijden en seizoenen. Je begint nagenoeg altijd met je missie, want het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de cursus hieraan bijdraagt Dit wordt gedaan door de missie te operationaliseren en deze om te zetten naar een aantal doelen. Deze doelen zullen op hun beurt de basis vormen van het productieproces. Dit verzekert dat elke opvolgende stap in het productieproces bijdraagt aan het behalen van de criteria waaraan de online cursus moet voldoen.

Van het begin tot het eind van de cyclus.

De voorgaande paragraaf is in essentie wat ook in de vorige twee artikelen is behandeld. Op deze manier is twee-derde van het online cursus creatieproces behandeld. De laatste stap is het continu verbeteren van de formule en cursusinhoud. Bijvoorbeeld aan de hand van feedback van cursisten, nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Dit is eigenlijk de definitie van continu verbeteren. We zijn begonnen met het bedenken van een formule en hebben het verwerkt tot een volwaardig product. Maar nu volgt de herhalende stap van observeren en verbeteren. Draagt de online cursus nog bij aan de gekozen missie? Zo niet, dan volgt bijstelling.

De missie is leidend

Naast complimenten of kritiek van cursisten is het ook essentieel om nieuwe inzichten en marktontwikkelingen in acht te nemen. Ongeacht de soort van feedback of ontwikkelingen dient nieuwe kennis te worden geïntegreerd in de online cursussen. Want de missie is leidend en deze behalen vereist een continue jacht op verbeteringen. Dit is ten slotte de reden waarom de cursus is opgezet.

Een leven lang leren en productiviteit

Als organisatie streven wij ernaar om leren leuk te maken, ongeacht je leeftijd. Om deze reden richten wij onze cursussen zo in dat ze effectief, toegankelijk en natuurlijk ook leuk zijn om te volgen. Dit alles met het idee om een cursus te bieden die nuttig is voor het verhogen van productiviteit. Wij hebben ons productieproces voor cursussen zo vormgegeven dat deze gedachte altijd vooraan staat.

Wanneer een cursus uiteindelijk volledig is opgezet en onze goedkeuring ontvangt, wordt deze geïntroduceerd op de markt. Voor ons is dit wanneer de derde stap – het continu verbeteren – begint. De voornoemde feedback, inzichten en marktonwikkelingen worden dan benut. Niet alleen om bestaande cursussen aan te passen, maar ook om onze formule bij te werken. Zo stijgt ook de kwaliteit van toekomstige cursussen. Dit maakt ons productieproces enorm dynamisch en op deze wijze zoeken wij altijd naar een betere manier om onze missie te bereiken.

Verbetering van de inhoud en formule

Het veranderen van de cursusinhoud is soms nodig om aan de (nieuwe) eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Zo kan het zijn dat er specifieke onderwerpen moeten worden behandeld om cursisten te laten voldoen aan onze definitie van ‘productiviteit’. Als werknemers bepaalde kennis of vaardigheden niet bezitten, moeten wij dit in acht nemen. Stel een werknemer ervaart veel stress of begrijpt arbeidscontracten niet. In dit geval is het van belang om af te wegen of onderwerpen als stress-management of arbeidswetgeving het waard zijn om in ons portfolio op te nemen

Of wellicht worden er nieuwe manieren van leren ontdekt die de effectiviteit van onze cursussen kunnen verhogen. Deze zouden dan tevens moeten worden opgenomen in onze formule en productieproces voor verdere implementatie. Altijd met het uitgangspunt om onze missie te behalen in gedachten.

De missie bepaalt de verandering

Wat er werkelijk dient te worden veranderd is afhankelijk van de missie. Voor ons betekent dit de inhoud van onze cursussen en de methode van kennisoverdracht. Wij willen het leuk maken om je hele leven te blijven leren. Dus is het vanzelfsprekend dat ons doel dit weerspiegelt door cursusinhoud en de leerervaring te verbeteren.

Onze marketing- en sales strategieën zijn minder dynamisch. Deze beperken zich eerder tot visuele aanscherping of extra functionaliteit. De communicatie verandert minimaal, gezien het belang hiervan voor onze missie.

Winst als drijfveer om te veranderen

Wanneer het behalen van winst de enige missie is, zou het verbeteren van de marketing- en salesstrategie een grotere nadruk ontvangen dan het product zelf. Onze insteek richt zich meer op het product als drijfveer voor verandering. Uiteraard zouden ook wij onze strategieën op gebied van marketing en sales aanpassen alswe terecht kwamen in financieel zwaar water. Een leven lang leren is lastig te realiseren zonder middelen. Maar dan nog zou de inhoud van onze cursussen voor ons het belangrijkst blijven.

Veranderen is essentieel

Ongeacht de missie is verandering iets wat omarmd dient te worden. Het is een essentieel onderdeel van elke onderneming, ook voor de nobele ziel die cursussen ontwerpt. Simpelweg cursussen opzetten is niet genoeg; veranderen om relevant te blijven is een vereiste. Het behalen van een missie is nagenoeg onmogelijk als verandering niet wordt omarmd. Verwelkom verandering om aanpassing mogelijk te maken. Verwelkom aanpassingen om continu te blijven verbeteren. Alleen zo is het bereiken van uw uiteindelijk doel mogelijk. Natuurlijk opperen wij dit licht dramatisch maar in essentie is het een serieuze gedachtegang. En wij nemen onze zaken serieus.

Het verhaal dat nooit eindigt.

Na het lezen van deze drie artikelen ben je beter bekend met online cursussen ontwerpen dan de grote meerderheid. Zie het als een missie-centrisch proces, waarbij altijd een cyclus wordt gevolgd. Op deze wijze blijven de formule en het productieproces relevant genoeg om doelen te behalen. Verwelkom continu veranderen en verbeteren als deel van de cyclus om ook op de lange termijn effectief te blijven. Laat periodes van tevredenheid en rust je zoektocht naar verbetering niet vertragen. Wij geloven in deze mentaliteit en zitten daarom nooit stil. En jij?

Deel je mening over deze artikelen met ons – we zijn erg benieuwd naar wat je te zeggen hebt. Wellicht heb je een andere opvatting over het opzetten van online cursussen, of misschien zelfs sterke ideeën! Laat het ons alsjeblieft weten. Zo kunnen we immers blijven verbeteren

-The Productivity Company Team

Seintje bij nieuwe cursussen en kortingen? 

Krijg als eerste updates over nieuwe cursussen, aanbiedingen en praktische tips over het verhogen van jouw productiviteit! Geen zorgen, we zullen je niet overladen met verkooppraatjes.

Dat werkt toch niet bij jou... ;-)

Subscribe